Vesti

Donosimo novosti iz Inspira grupe.

Како ће се кретати тржиште аутомобила у 2023. години?

  • Početna
  • Vesti
  • Како ће се кретати тржиште аутомобила у 2023. години?

Актуелна ситуација у свету и пораст цене половњака у прошлој години утицали су да велики број потенцијалних купаца одложи своју одлуку или чак потпуно одустане од куповине половног аутомобила. И док су трговци подељени у очекивањима каква ће понуда половњака из увоза бити у овој години, купци се, са друге стране надају да ће имати већу могућност избора, показала је анализа сајта Половни аутомобили.

Традиционалном годишњом анализом обухваћени су сви аспекта тржишта половних возила. Подсетимо, према подацима сајта Половни аутомобили у 2022. години забележен је пад продаје за 15% у односу на 2021., док је просечна цена половног аутомобила оглашеног на сајту порасла за 24% у односу на претпрошлу годину. У овом делу бавимо се резултатима анкете спроведене међу 11.400 корисника, односно потенцијалних купаца и 189 трговаца аутомобилима, којом су испитани њихови ставови и прогнозе за наредни период о односу понуде и потражње.

Да ли пада потражња за аутомобилима?

Када је реч о потражњи, прогнозе трговаца аутомобила за наредни период нису оптимистичне, те већина очекује одређене промене у понашању купаца. Тако, нешто више од 42% анкетираних продаваца очекује да ће купци одложити куповину, а чак 22% верује да ће купци потпуно одустати од куповине услед актуелних дешавања. Свега 15% њих наводи да не очекује промене у понашању купаца, а 10% сматра да ће купци тражити јефтиније аутомобиле него раније.


Са друге стране, у оквиру спроведене анкете сајт Половни аутомобили питао је и купце да ли су актуелна дешавања у свету утицала на њихову одлуку о куповини. Готово половина купаца (49,23%) износи да је одложило куповину, док је значајан проценат њих (12,55%) чак потпуно одустао. Са друге стране, готово трећина анкетираних купаца (32,67%) наводи да актуелна дешавања нису утицала на њихову одлуку о куповини, а мањи проценат њих (5,54%) ће се чак брже одлучити за куповину, јер верује да ће доћи до раста цена у наредном периоду.

Важно је нагласити да се одговори купаца на наведено питање, везано за промену одлуке о куповини, сада значајно разликују у односу на одговоре које су дали у оквиру анкете реализоване током маја претходне године, када је купцима постављено исто питање. Подсетимо се укратко, у мају месецу је највећи проценат тада анкетираних купаца (44,7%) навео да актуелна ситуација у свету није утицала на њихову одлуку о куповини, а 35% њих је тада поделило да одлаже куповину. Дакле, на крају 2022. године знатно је већи број купаца који одлаже куповину, а сајт Половни аутомобили је испитао који разлози стоје иза овакве одлуке.

Међу анкетираним купцима који су одложили куповину, чак 36% је то учинило с обзиром да због високих цена не може купити жељени аутомобил. Значајан број (22,61%) одлаже куповину јер верује да ће доћи до пада цена у наредном периоду. Додатно, као разлози за одлагање куповине наводе се и већи трошкови живота (19,71%), као и неизвесна ситуација (18,57%).

Да ли ће коначно доћи до раста понуде?

Раст цена аутомобила директна је последица мање понуде на тржишту нових возила, до које је дошло услед потешкоћа у набавци одређених компоненти и сировина које су неопходне за производњу. Мања производња нових возила, односно њихова мања понуда, резултира и у мањој понуди половних.
Сајт Половни аутомобили испитао је ставове продаваца и купаца аутомобила о томе каква је била понуда током 2022. године, као и какве су прогнозе за наредни период.
Процене трговаца аутомобила потврђују да је понуда током претходне године била мања него раније, те је чак 55% њих изнело овакав став. Готово 26% продаваца сматра да је понуда била иста, док свега 19% износи супротан став од већине и наводи да је понуда заправо била већа.

Са друге стране, купци аутомобила имају значајно другачије процене. Више од 40% њих навело је да сматра да се понуда у 2022. години није разликовала од ранијег периода, а приближно исти проценат купаца (39,42%) верује да је понуда чак већа него раније. Супротно мишљењу продаваца, свега 19% купаца процењује да је понуда била мања.

У оквиру анализе продавци и купци изнели су и своја очекивања о томе каква ће бити понуда аутомобила у овој години. Прогнозе продаваца су готово подељене. Нешто више од трећине њих (34,39%) наводи да очекује раст понуде, друга трећина (33,86%) сматра да ће понуда бити иста као 2022. године, а нешто мање од трећине (31,75%) верује да ће доћи до пада понуде.

Скоро половина анкетираних купаца (47,11%) сматра да ће понуда у 2023. бити већа него претходне године, 39% верује да ће понуда бити иста, док готово 14% очекује пад понуде.

Са којим изазовима се сусрећу продавци аутомобила?

Актуелна дешавања у свету донела су бројне изазове на тржиште аутомобила, а продавци обухваћени анализом су издвојили оне који имају највећи утицај на њихово пословање. Чак трећина њих (33,33%) сматра да је највећи изазов смањена потражња за аутомобилима, 29% њих тврди да је то раст цена, а 19% наводи пад понуде.

Posao u Inspira grupi

Pogledaj kako je raditi kod nas i konkuriši na neku od otvorenih pozicija, stipendiju ili praksu.

Upoznaj nas bolje