Vesti

Donosimo novosti iz Inspira grupe.

Najcesce zablude u vezi sa studentskim seminarima

  • Početna
  • Vesti
  • Najcesce zablude u vezi sa studentskim seminarima

Odlazak na studentski seminar je odlična prilika da se spoji lepo i korisno. Putovanje, sticanje novih prijatelja, korisni i zanimljivi stručni sadržaji, kao  i prilikada se obogati CV su dovoljni razlozi da se studenti tokom leta prijave na neki od brojnih programa. Najčešće organizatori seminara obezbeđuju smeštaj i hranu tokom boravka, a studentima ostaje da pokriju troškove prevoza.

Odlazak na studentski seminar je odlična prilika da se spoji lepo i korisno. Putovanje, sticanje novih prijatelja, korisni i zanimljivi stručni sadržaji, kao i prilika da se obogati CV su dovoljni razlozi da se studenti tokom leta prijave na neki od brojnih programa. Najčešće organizatori seminara obezbeđuju smeštaj i hranu tokom boravka, a studentima ostaje da pokriju troškove prevoza.

SajtNajStudent.com, koji pruža informacije o različitim studentskim programima i stipendijama, navodi najčešće zablude koje akademci imaju u vezi sa učešćem na seminarima i letnjim školama.

Nemam dovoljno visok prosek

Prosek ocena nije presudan za organizatore svih seminara. Mada se u nekim slučajevima učesnici seminara biraju na osnovu akademskog uspeha, često je bitnije kako je napisano motivaciono pismo ili da li postoji dobra preporuka. Organizatori programa su uglavnom svesni da da visok prosek ne mora da bude glavni pokazatelj da su se odlučili za pravog kandidata.

Ne govorim najbolje engleski jezik

Veliki broj mladih ljudi ima osećaj da ne govori najbolje engleski jezik i zbog toga se uzdržavaju da ga koriste. Često se dešava da studenti odu sa oskudnim znanjem jezika na seminar, ali se dobro snađu i u velikoj meri poboljšaju svoj „praktični“ engleski. Nije redak slučaj da se studenti u ovim situacijama iznenade koliko dobro zapravo govore strane jezike.

Da bi me primili treba da budem aktivista u nekoj organizaciji

Prvo pitanje je da li organizatori seminara traže „aktivistu“? Postoje programi koji su namenjeni samo članovima određenih organizacija i to je jasno naznačeno u njihovom opisu. Međutim, veliki broj programa je namenjen svim studentima, bez obzira na konkretno članstvo. Čak i ako se od potencijalnih učesnika traži određeno iskustvo, druge kvalifikacije kao što su ubedljivo motivaciono pismo, optimizam, entuzijazam i velika želja za učestvovanjem mogu da budu dovoljan razlog da budu pozvani na seminar.

Kako da platim učešće na seminaru

Od programa do programa, variraju iznosi koji je potrebno uplatiti za učešće na seminaru. U najvećem broju slučajeva, organizatori pokrivaju troškove boravka, uz neke male troškove učešća, a put se finansira samostalno. U slučaju da se studenti zainteresuju za neki od skupljih seminara, prvo se treba raspitati da li organizatori daju stipendije učesnicima, a potom da li je moguće dobiti puno ili delimično sponzorstvo. Troškove puta ili smeštaja takođe je moguće svesti na minimum, što je privilegija studenata, koju bi bilo šteta ne iskoristiti.

Studentski seminari su samo za starije studente

Studenti sa prve godine su u često u zabludi da se na seminare primaju isključivo stariji studenti. U ponudi seminara ne preovlađuju oni sa tačno definisanim starosnim ograničenjima. U najvećem broju slučajeva, starost učesnika se kreće u rasponu godina od 18 do 30.

Ne znam nikoga ko bi išao sa mnom

Poenta međunarodnih omladinskih programa je upoznavanje sa novim ljudima, ostvarivanje novih prijateljstava, razmena mišljenja i učenje o drugim kulturama. Najveći deo organizatora će se postarati da se u jednoj sobi nađu ljudi iz različitih zemalja. Upravo ovakva poznanstva daju pravu čar studentskim seminarima.

Konkurisao sam ali su me odbili

Mnogi učesnici različitih studentskih manifestacija su i po nekoliko puta bili odbijeni pre nego što su prisustvovali nekim događajima ove vrste. Činjenica je da se jednim odlaskom na ovakav seminar ulazi u u krug ljudi koji razmenjuju informacije o sličnim programima, a dolazi i do upoznavanja sa organizatorima. Vremenom, pisanje dobrog motivacionog pisma i pronalazak pravog seminara postaje sve jednostavnije. Sva je prilika da se nakon prvog odlaska na neki od programa mladim ljudima jako dopadne ovaj vid druženja i učenja i da požele da ponove ovakvo iskustvo.

Bolje ću se provesti ako odem sa drugovima na letovanje

Otići na studentski seminar i ne provesti se dobro – za to treba biti baš talentovan. Ovi programi su sami po sebi mesto gde se sreću mladi ljudi, a najčešće je zabava i predviđena u samom programu seminara, često i kao dominantan sadržaj. Dobre prijatelje je moguće imati širom sveta, a jezička i kulturna raznolikost ne treba da bude prepreka na tom putu.

Posao u Inspira grupi

Pogledaj kako je raditi kod nas i konkuriši na neku od otvorenih pozicija, stipendiju ili praksu.

Upoznaj nas bolje