Priče iz Inspira grupe

Upoznaj naš tim. Ovo su priče naših zaposlenih.

Kako je program psihološke podrške pomogao da preguramo epidemiju?

Psihološka podrška je za nas resurs koji rado koristimo kada nam je potreban, a ovaj program pokazao se kao posebno koristan u toku epidemije kada su ljudi zabrinuti zbog ličnog zdravlja, zdravlja porodice, ekonomske neizvesnosti i izazova rada od kuće.

U poslednje četiri godine preko polovine zaposlenih u Infostud grupi (više od 100 kolega), prošlo je kroz individualni rad sa psiholozima i psihoterapeutima TIM centra. Psihološka podrška je za nas resurs koji rado koristimo kada nam je potreban, a ovaj program pokazao se kao posebno koristan u toku epidemije kada su ljudi zabrinuti zbog ličnog zdravlja, zdravlja porodice, ekonomske neizvesnosti i izazova rada od kuće.

Ovo je inače jedan od načina koji je pomogao da se pregura nesvakidašnji period u toku epidemije, a njemu je prethodila pravovremena komunikacija sa zaposlenima, redefinisanje ciiljeva u skladu sa situacijom i fleksibilan pristup organizaciji posla budući da su gotovo svi zaposleni radili od kuće.

U vreme karantina dva formirane grupe podrške posebno su bila popularne među zaposlenima: Grupa koja pruža podršku za upravljanje emocijama i Grupa za podršku roditeljima. Njihov cilj bio je (i još uvek je jer program još traje) da pomognu učesnicima da sa psihološkog aspekta razumeju novonastalu situaciju kako bi joj se lakše prilagodili i bolje se organizovali. Međusobno deljenje iskustva između zaposlenih posebno je bilo od koristi.

Kolege koje su se suočavale sa pojačanim nivoom stresa su bile spremnije da potraže pomoć, a često su se borile sa problemima kao što su:

Otežana organizacija posla i dnevnih obaveza, što je posebno teško palo roditeljima

Osećaj krivice zbog smanjene efikasnosti ali i zbog nemogućnosti da se tokom posla odgovori na potrebe deteta

Osećaj nezadovoljstva povodom sopstvenog postignuća i previsoka očekivanja da se tokom ovog perioda posvetimo i ličnom razvoju i sticanju nekih novih znanja i veština

Šta podrazumeva Program psihološke podrške?

Zaposlenima u Infostud grupi tokom cele godine omogućen je individualni rad kroz psihoterapiju i koučing. U razgovoru sa psiholozima i psihoterapeutima oni dobijaju pomoć u identifikovanju problema, njihovom razumevanju i konkretne alate za prevazilaženje. Leadership koučing najčešće koriste menadžeri kako bi unapredili svoje liderske veštine, dok su koučing, trening efikasnosti i psihoterapija namenjeni svima. Kolege tako mogu da rade na svojim emocionalnim problemima, problemima vezanim za stres, interpersonalnim problemima, problemima u porodičnim i partnerskim odnosima, problemima sa odlaganjem i samopouzdanjem.

Pored Individualnih programa, tu su i grupni programi, kao što su treninzi na temu asertivnosti, efikasnosti i emocionalne inteligencije.

Postoje i programi koji se fokusiraju na jače strane ličnosti među kojima je najčešći onaj koji podrazumeva analizu individualnih potencijala. To je proces koji pomaže da se identifikuje šta pojedinca pokreće da ispolji svoj talenat. Ove informacije imamo na umu kada planiramo dalji razvoj nečije karijere jer se najbolji rezultati postižu kada su nam pravi ljudi na pravom mestu.

Investiranje u lični i profesionalni razvoj, bilo da se radi o grupnom ili individualnom radu, kroz vreme nam se višestruko vraća. Najvažnije od svega je to što zaposleni znaju da u svakoj situaciju mogu potražiti psihološku pomoć i ne ustručavaju se da to urade ako im je potrebna.

Posao u Inspira grupi

Pogledaj kako je raditi kod nas i konkuriši na neku od otvorenih pozicija, stipendiju ili praksu.

Upoznaj nas bolje