Priče iz Inspira grupe

Upoznaj naš tim. Ovo su priče naših zaposlenih.

Kako se napreduje u Infostud grupi?

U Infostud grupi postoji tri vrste napredovanja: vertikalno (hijerarhijsko), specijalističko i horizontalno napredovanje.

Kod nas postoje tri načina napredovanja.

  • Prvi je klasični, upravljački odnosno hijerarhijski, koji mnogi ljudi posmatraju kao razvoj svoje karijere. To je jako korisno i bitno i ljudi koji imaju afiniteta za menadžment treba da idu u tom pravcu, ali to nije jedini način.
  • Sa druge strane, nisu svi za to, niti treba da budu. Tako da u Infostud grupi postoji stručno napredovanje, koje podrazumeva da neko ko je možda došao kao junior, raste ka tome da postane senior, što znači da ima stručnu ekspertizu i autoritet znanja, znači da može da vodi neke složenije projekte i manje timove, na određeno vreme. I to je jako bitan vid napredovanja, jer jednostavno biznisu je potrebno i jedno i drugo. Potreban mu je menadžment, ali potrebna mu je i ekspertiza.
  • I na kraju, postoji treći vid napredovanja, a to je horizontalno pomeranje, gde se sa pozicije koja je dobra, pomerate na neku poziciju koja je još bolja za vas, zato što više odgovara onome što vi želite u životu i onome što vi jeste. To jeste horizontalno napredovanje, ali jako je važno, zbog toga što ljudi kada se nađu na radnom mestu koje je dobro za njih, tek onda mogu da procvetaju. U Infostud grupi postoji čitav set mogućnosti napredovanja u ovom smislu, budući da postoje slične pozicije u različitim biznisima. Jedan od primera može biti marketing specijalista koji radi za sajt Poslovi. Infostud, ali ukoliko želi nove izazove i ako se otvori slična pozicija na npr. sajtu 4zida.rs, postoji mogućnost za njegovo horizontalno pomeranje.

Posao u Inspira grupi

Pogledaj kako je raditi kod nas i konkuriši na neku od otvorenih pozicija, stipendiju ili praksu.

Upoznaj nas bolje