Priče iz Inspira grupe

Upoznaj naš tim. Ovo su priče naših zaposlenih.

Podaci su u osnovi svake biznis odluke

Agneš Bucko je deo marketing tima sajta 4zida već dve i po godine. Studiozno i posvećeno češlja brojke, analizira podatke i zajedno sa ostatkom ekipe predlaže marketinške aktivnosti koje ubrzano vode sajt 4zida ka tržišnom vrhu.

Svakodnevno se prate postavljeni ciljevi, analiziraju efekti i optimizuju aktivnosti, a u osnovi svake biznis odluke su – podaci. ? Pročitaj kako Agi opisuje svoju ulogu sektoru marketinga, i ako se pronalaziš, čekiraj konkurs koji je u toku.

U kojim segmentima se ulazi u dubinu analitike i u kakvoj je to sprezi sa samim razvojem biznisa?

Analiza se radi u svakom segmentu razvoja proizvoda, a i prilikom promocije usluge i funkcionalnosti prema različitim ciljnim grupama. Zapravo, svaka aktivnost započinje postavljanjem pravih pitanja i hipoteza, a odgovor se može dobiti samo dobrom analizom. Najčešće krenemo od podataka do kojih lako možemo doći putem Google Analytics, a koristimo i određene third party softvere za dobijanje podataka. Osim toga, nikad se ne sme zaboraviti na kvalitativne informacije sa terena i potrebno je obratiti posebnu pažnju na feedback od ljudi koji su u direktnoj komunikaciji sa klijentima i posetiocima. 

Kada se sve to ‘stavi na papir’’, onda se zna gde je početna tačka i u ovoj fazi može da se odluči u kom pravcu idemo. Takođe analiza ne mora uvek biti kompleksna. Jedan product marketar je zadužen da prati gomilu internih i eksternih indikatora i da analizira promene kroz vreme.  

Da li postoji nešto što je ključno od kompetenci i ličnih osobina koje treba da poseduje osoba koja se bavi ovim poslom?

Postoji nekoliko kompetencija koje su bitne da bi neko bio dobar product marketar, ali ako bi trebalo da istaknem jednu, to je definitivno želja za istraživanjem problema i preispitivanjem postojećeg stanja. Ono što sam ja najviše naučila na ovoj poziciji za 2,5 godine jeste da se ništa ne podrazumeva. Maltene za sve postoji neki indikator, brojka ili objašnjenje, a moj zadatak je da dođem do toga. Na taj način donošenje odluka je mnogo lakši proces. 

Osim toga, jedan product marketar najčešće drži puno toga u svojim rukama, vrti se oko različitih tema, pa je neophodno da radi na projektima i zadacima na sistematičan način. Dobra organizacija i sposobnost razlaganja informacija na delove je nešto što je definitivno veština dobrog product marketara. 

Koji su osnovni principi međusektorske saradnje u vašem timu, da li tu ima nekih izazova?

Mislim da je u svakoj kompaniji neophodno da različiti sektori usko sarađuju. Po mom mišljenju, ovo je standard. Product marketari najviše sarađuju sa sektorom razvoja i prodaje. Ovo se ostvaruje s jedne strane kroz UX istraživanja sa posetiocima i klijentima i na taj način, uz pomoć sektora razvoja, dolazimo do informacija o potrebama i navikama korisnika. Takođe, marketing ima ulogu u planiranju funkcionalnosti,  jer je neophodno da marketing elementi vode korisnika do njegovog krajnog cilja. 

Meni lično je najizazovnija saradnja sa sektorom prodaje, ali i najviše učim od njih. Ovo zvuči kontradiktorno, ali su često takve situacije najbolje prilike za učenje. Razmišljanje prodavaca zna biti drugačije od načina razmišljanja marketara. Oni su svakodnevno na terenu i susreću se sa različitim klijentima, potrebama i dobijaju direktno sve povratne informacije na „prvoj liniji fronta“ ?. A na nama je da procenimo u kojim situacijama je potrebno da se uključi marketing i kada možemo pomoći i podržati aktivnosti prodaje.

Koliko je važno da se stalno samostalno uči, istražuje, i kako održati korak sa strukom koja svakodnevno napreduje?

Smatram da je na bilo kojoj poziciji u jednoj IT firmi neophodno da se čovek razvija, uči i prati trendove.  Moj lični stav je da treba svi da nađemo motivaciju zašto želimo da znamo više i da napredujemo. Kada je taj uslov ispunjen put do znanja i informacija se lako nađe. S jedne strane, mislim da treba da iskoristimo prilike koje pruža naša okolina. Najlakše je učiti od iskusnijih kolega. Naš tim u 4zida je uvek voljan da deli informacije. S druge strane uvek možemo i da učimo od konkurencije i da ispratimo neke dobre inostrane primere. 

Ako bi trebalo u jednoj rečenici da sumiram šta znači biti product marketar, rekla bih da je to miks analitičkog razmišljanja, responzivnog marketinga i kreativnosti,  jer nije uvek lako doći do podataka i učiniti neku funkcionalnost zanimljivom prema različitim ciljnim grupama. Zapravo to čini ovaj posao jedinstvenim, posebno u biznisu koji se brzo razvija i raste. Ako ti sve ovo zvuči interesantno pozivam te da postaneš moj kolega i deo marketing tima sajta sa dvomilionskom posetom.

Posao u Inspira grupi

Pogledaj kako je raditi kod nas i konkuriši na neku od otvorenih pozicija, stipendiju ili praksu.

Upoznaj nas bolje