Priče iz Inspira grupe

Upoznaj naš tim. Ovo su priče naših zaposlenih.

Prof. dr Predrag Matković, sa Ekonomskog fakulteta u Subotici o saradnji sa Inspira grupom

Studije o upravljanju softverskim proizvodima – direktan odgovor na potrebe IT firmi

Inspira grupa i Ekonomski fakultet u Subotici neguju partnerstvo više od petnaest godina.

Realizovano je mnogo zajedničkih aktivnosti kako bi studenti stekli nove kompetencije i pripremili se za tranziciju iz studentskog u poslovni život.

Poslednjih sedam godina saradnja je intenzivna i kroz Bizkod hakaton, a upravo teku pripreme i za osmi po redu. Ipak projekat koji će nesumnjivo privući najviše pažnje, jer predstavlja najbolje prožimanje privrede i obrazovnih institucija je uspostavljanje Centra izvrsnosti za upravljanje softverskim proizvodima.

Kako je nastao, kome je namenjen i kako će uticati na tržište rada u pogledu zanimanja u IKT industriji, otkriva u svom autorskom tekstu prof. dr Predrag Matković, rukovodilac Katedre za poslovnu informatiku.

upravljanje softverskim proizvodima

Dostizanje izvrsnosti, u bilo kojoj oblasti zahteva:

  • usmeravanje istraživačkih napora u uža istraživačka područja,
  • povezivanje istraživačke baze institucije sa partnerskim organizacijama koje praktično deluju u izabranim područjima,
  • traganje za načinima komercijalizacije naučno-istraživačkih rezultata,
  • usklađivanje naučno-istraživačkih napora sa potrebama privrede,
  • uključivanje naprednih studenata u naučno-istraživački rad, kao i njihovo povezivanje sa privrednim subjektima.

Nakon formiranja Centra i opremanja laboratorije, koja je ponela ime Stjepana Hana, profesora Ekonomskog fakulteta u Subotici i pionira informatike u AP Vojvodini, realizovali smo zajedničke aktivnosti u oblasti upravljanja softverskim proizvodima.

U prvoj godini rada Centra, a nakon formiranja zajedničkog istraživačkog tima Inspira grupe i Fakulteta, započeto je zajedničko istraživanje u oblasti upravljanja softverskim proizvodima.

Istraživanje u oblasti upravljanja softverskim proizvodima – šta nam treba?

Kao prvi problem, identifikovano je nepostojanje jasne strukture discipline upravljanja softverskim proizvodima.

Kombinovali smo teorijsko i empirijsko istraživanje kako bismo videli koja su dosadašnja naučno-istraživačka dostignuća u oblasti.

Nakon istraživanja i analize ekspertskih intervjua pripremljen je upitnik, kao instrument empirijskog istraživanja.

Inspira grupa je obezbedila respodente za definisani upitnik, a trenutno je u toku njegova distribucija. Nakon analize odgovora, definisaćemo konačni set aktivnosti i artefakata discipline upravljanja softverskim proizvodima.

Pored ovoga izuzetno je važno i da identifikujemo kompetencije koje treba da poseduje menadžer softverskih proizvoda.

Paralelno sa ovim istraživanjem identifikujemo i talentovane studente za buduću edukaciju u oblasti upravljanja softverskim proizvodima.

U protekloj godini su odbranjena dva diplomska rada čije teme vezane za upravljanje softverskim proizvodima.

Pored toga, četiri studenta su uključena u zajednički istraživački rad sa nastavnicima Fakulteta, pa se očekuje da u skorije vreme ovi studenti realizuju svoja istraživanja i odbrane diplomske radove sa temama u vezi upravljanja softverskim proizvodima.

Takođe, studenti će biti usmeravani da naprave jedan zajednički naučno-istraživački rad i prezentuju ga na izabranoj konferenciji.

praksa za studente - studentska praksa - menadzer softverskih proizvoda

Praksa za studente iz upravljanja softverskim proizvodima

Sledeća aktivnost je Sajam praksi, koji će biti organizovan 26. marta u Subotici i 27. marta u Novom Sadu. Kroz dosadašnje aktivnosti, područje upravljanja softverskim proizvodima je postavljeno u fokus interesa Fakulteta i Inspira grupe.

Ovo je predstavljeno i partnerskim organizacijama Fakulteta, od kojih se očekuju da otvore pozicije za praksu za studente.

Kao cilj za ovu godinu smo postavili da na Sajmu praksi bude predstavljeno minimalno deset pozicija za praksu iz oblasti upravljanja softverskim proizvodima.

Važno je napomenuti da do sada nikada nije ponuđena niti jedna pozicija za praksu studenata iz oblasti upravljanja softverskim proizvodima.

Dalje, izuzetno značajna je i aktivnost koja će biti realizovana 17. maja na naučnoj konferenciji Strategijski menadžment i sistemi za podršku odlučivanju, koju Fakultet ove godine organizuje 29. put.

Ove godine, tokom Konferencije, biće organizovana panel diskusija na temu „Upravljanje softverskim proizvodima“. Panel diskusija će biti snimana i javno emitovana na jutjub platformi Fakulteta.

Planirano je da, uz pomoć Inspira grupe, budu pozvane sve zainteresovane kompanije iz Subotice kao i studenti.

Zašto kratki program studija iz upravljanja softverskim proizvodima?

Kao jedan od najznačajnijih rezultata, planiran u 2024. godini je kratki program studija „Upravljanje softverskim proizvodima“.

Nakon realizacije istraživanja, istraživački tim će kreirati kurikulum programa, sprovesti njegovu akreditaciju kod Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, te pokrenuti njegovu realizaciju.

Privreda je već jasno izrazila zainteresovanost za ovaj kratki program studija, pa se očekuje da njegova realizacija bude izuzetno uspešna.

Neki od budućih planova u radu Centra su:

  • Sprovođenje istraživačko-razvojnih projekata finansiranih iz trećih izvora (pokrajinski, republički, evropski fondovi i slično);
  • Izgradnja i realizacija novih programa transfera znanja od strane akademije za potrebe privrede;
  • Sprovođenje aktivnosti u cilju direktnog podizanja kompetencija naučno-istraživačkog osoblja Fakulteta, npr. usmeravanje barem jednog mladog istraživača na izradu doktorske disertacije u oblasti upravljanja softverskim proizvodima;
  • Dalji rad na podizanju kompetencija studenata, u cilju stvaranja izvrsnosti i njihovo usmeravanje ka Inspira grupi.

Kreiranje znanja predstavlja neophodan uslov za rast bilo koje organizacije.

Sa druge strane kreiranje znanja predstavlja izuzetno nestrukturisan i kompleksan proces, koji dodatno usložnjava neizvesno okruženje, pogotovo sa tehnologijama koje se brzo menjaju.

Da bi se organizacija razvijala ona mora da identifikuje i primeni nova dostignuća, te na takav način unapredi svoju konkurentnu poziciju.

Dostizanje sposobnosti za prepoznavanje, dobavljanje i usvajanje novih znanja nije nimalo jednostavan zadatak i slobodno možemo reći, za male i srednje organizacije gotovo neostvariv.

Upravo zbog toga organizacije sve više ulaze u odnose sa okruženjem, kroz koje pokušavaju da dostignu osvajanje znanja i primenu tehničko-tehnoloških dostignuća u sopstvenom poslovanju.

U skladu sa tim, spoj Inspira grupe i Ekonomskog fakulteta u Subotici, kao dve vodeće organizacije u Severnobačkom okrugu u svojim oblastima, jeste prirodan spoj, od kojeg se očekuju veliki rezultati u budućnosti.

Prof. dr Predrag Matković, sa Ekonomskog fakulteta u Subotici

Posao u Inspira grupi

Pogledaj kako je raditi kod nas i konkuriši na neku od otvorenih pozicija, stipendiju ili praksu.

Upoznaj nas bolje

Povezane priče

BizKod 8: Razvoj, timski duh i preduzimljivost

Inspira grupa sad već decenijama raste zahvaljujući želji za rastom i razvojem na...

Pročitaj više

Šta da očekujemo od osmog BizKod takmičenja?

Pripreme za BizKod takmičenje su uveliko u toku, a ove godine nas očekuju određen...

Pročitaj više

Digitalizacija internih procesa Inspira Grupe kroz Power platformu

Prošle nedelje sam imala zadovoljstvo podeliti naše iskustvo digitalne transfor...

Pročitaj više