Priče iz Inspira grupe

Upoznaj naš tim. Ovo su priče naših zaposlenih.

Jelena Zelenović, Brend menadžer za HelloWorld.rs

Veća zastupljenost žena u IT zajednici daje nove perspektive i inovacije

U svetu informacionih tehnologija, gde se inovacije brzo menjaju i tehnološki progres ne poznaje granice, žene se i dalje suočavaju s preprekama na putu ka ravnopravnoj zastupljenosti i pravednim prilikama za napredak.

U proteklih pet godina, oblast informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u Srbiji beleži značajan porast interesovanja studenata, ali se suočava sa izazovom – nedovoljnom zastupljenošću žena (muškarci zauzimaju čak 70% radnih mesta, dok je učešće žena 30%.)

Ova disproporcija nije specifična samo za Srbiju, U Evropskoj uniji je ona čak i veća.

Iako udeo žena koje studiraju IKT u Srbiji nadmašuje proseke Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, one čine samo trećinu studenata na tehničkim fakultetima.

Takođe, žene imaju višu stopu završavanja studija u svim oblastima.

Zašto je žena u IT industriji značajno manje nego muškaraca?

Odgovore na pitanja zašto je ovakva situacija na tržištu možemo da pronađemo i u tome da mlade žene koje uspešno završe fakultete imaju sve manje upečatljivih ženskih uzora u IT sektoru.

Glavnu ulogu, uz obrazovni sistem i društvo, igraju i kompanije. Njihova odgovornost je da razviju inkluzivniju kulturu, uključujući žene kao važan segment koji treba da pruži različite perspektive, iskustva i sposobnosti koje mogu da unaprede ovu oblast i ubrzaju tehnološki napredak.

Primetno je i da nakon završenog fakulteta i odluke da se otisnu na tržište žene čeka još problema sa kojima se suočavaju.

U ovom trenutku najvažniji problemi na kojima je potrebno da se vredno radi u okviru kompanija su platni jaz i nedovoljna zastupljenost žena na najvišim rukovodećim pozicijama.

Platni jaz postoji u svim zemljama u svetu i dokazano je da ukoliko bismo sada krenuli da radimo na njemu bilo bi nam potrebno 257 godina da bude zatvoren.

Ono što je poražavajuće je da je u Srbiji u IKT zanimanjima izraženiji nego kod svih drugih zanimanja.

Slikovito posmatrano žene u industriji rade mesec dana besplatno svake godine u odnosu na muškarce dok samo 15% žena u srpskom IKT sektoru zarađuje više od 2000 evra mesečno dok skoro dvostruko više muškaraca zarađuje isti iznos.

zene u it industriji

Mogući razlozi za platni jaz su mnogobrojni. Žene često na razgovoru za posao traže manju platu nego muškarci i ređe traže povišicu. Takođe, zbog porodiljskog odsustva neretko platno ne napreduju u kompaniji u kojoj rade.

Žene treba osnažiti da budu finansijski nezavisne, da sebe vrednuju više i da percipiraju svoj rad na jednak način kao i muške kolege.

Koliki je procenat žena na visokim pozicijama u IT sektoru?

Još jedan problem sa kojim se žene suočavaju naveden je i u istraživanju koje je sproveo UNDP.

Poražavajući podatak je da žene čine svega 17% menadžera u IT sektoru u Srbiji, dok na direktorskim pozicijama manje od 10%.

Razlozi za ovakve podatke ne mogu se adresirati samo ka jednoj strani, ka strani kompanija ili ka strani žena.

Problemi žena u IT industriji

Utisak mi je da su žene često nesigurne i nepoverljive u svoje sposobnosti da mogu da dobro balansiraju posao i život van posla.

Spremne su da zarad brige o porodici ne rade puno radno vreme i da se ne obrazuju dodatno u toku karijere.

Sa druge strane, čitajući iskustva sa različitih intervjua za posao na sajtu Helloworld.rs osvrnula bih se i na komentare mnogih žena koje su diskriminisane na intervjuu sa pitanjem: „Da li uskoro planirate porodicu?“.

Ovakva pitanja na samom početku demotivišu žene i često već tada su svesne teškog napretka u samoj kompaniji.

Potrebno je da žene dobiju dodatnu podršku ne samo od strane države, društva i kompanija, već i od samih kolega u IT sektoru.

Često se suočavaju sa osećajem usamljenosti u pretežno „muškoj industriji“. Međutim, važno je istaći pozitivne primere ženskog uspeha iz prakse, kako bi se ohrabrile i motivisale da ostvare svoje ciljeve.

Kroz kontinuiranu podršku žene mogu pronaći inspiraciju da napreduju kako na profesionalnom, tako i na ličnom planu.

Integracija žena u IT zajednicu nije samo moralna obaveza, već i ključni korak ka stvaranju inkluzivnog okruženja koje doprinosi raznolikosti ideja i inovacija.

Jelena Zelenović, Brend menadžer, HelloWorld.rs

Posao u Inspira grupi

Pogledaj kako je raditi kod nas i konkuriši na neku od otvorenih pozicija, stipendiju ili praksu.

Upoznaj nas bolje