Vesti

Donosimo novosti iz Inspira grupe.

Proglašeni Najbolji poslodavci u 2010. godini po mišljenju zaposlenih

  • Početna
  • Vesti
  • Proglašeni Najbolji poslodavci u 2010. godini po mišljenju zaposlenih

Rezultati drugog po redu Infostudovog istraživanja o zadovoljstvu zaposlenih pokazali su da je Apatinska Pivara Apatin d.o.o. „Najbolji poslodavac 2010. godine“ u kategoriji velikih preduzeća koja su učestvovala.

Rezultati drugog po redu Infostudovog istraživanja o zadovoljstvu zaposlenih pokazali su da je Apatinska Pivara Apatin d.o.o. „Najbolji poslodavac 2010. godine“ u kategoriji velikih preduzeća koja su učestvovala. Zanimljivo je da je osim titule sveukupno najboljeg poslodavca u Srbiji po mišljenju zaposlenih, ova kompanija proglašena i poslodavcem sa najboljim razvojnim mogućnostima, najboljim međuljudskim odnosima i najboljim radnim uslovima. Drugo mesto među velikim preduzećima osvojio je Gerontološki centar Subotica, postajući tako prva državna institucija koja je osvojila ovu prestižnu nagradu. Interesantno, ove godine zbog preklapanja rezultata zadovoljstva zaposlenih, treće mesto za Najboljeg poslodavca 2010. u kategoriji velikih preduzeća podelile su kompanije Societe Generale Banka Srbija i Vip Mobile d.o.o.

Specijalno priznanje posebnom delu projekta „Najbolji poslodavac za osobe sa invaliditetom“ dobila je kompanija Metro Cash & Carry d.o.o.

S druge strane, Najbolji poslodavac u kategoriji malih i srednjih preduzeća je firma HintTech koja je po prvi put učestvovala u ovom istraživanju. Pored titule najboljeg poslodavca u kategoriji malih i srednjih preduzeća, zaposleni u ovom preduzeću smatraju da je njihov poslodavac onaj sa Najboljim radnim uslovima. Drugo mesto u kategoriji Najbolji poslodavac i titulu poslodavaca sa Najboljim razvojnim mogućnostima među malim i srednjim preduzećima, po drugi put za redom, osvojio je Microsoft Software d.o.o. Da i dalje vodi brigu o svojim zaposlenima, potvrdilo je i preduzeće Hahn + Kolb d.o.o. koje je takođe po drugi put osvojilo treće mesto među malim i srednjim preduzećima, kao i nagradu za Najbolje međuljudske odnose.

Svečana dodela nagrada najboljim poslodavcima održala se 24. novembra 2010. godine u Beogradu.

Na Infostudov konkurs za titulu „Najboljeg poslodavca 2010“ prijavilo se 35 velikih kompanija i malih i srednjih preduzeća koje su u istraživanje uključile preko 5100 zaposlenih omogućivši im da procene zadovoljstvo sledećim aspektima posla koji rade: korporativna komunikacija, radni uslovi, organizacija rada, razvojne mogućnosti, međuljudski odnosi, lojalnost zaposlenih, zadovoljstvo radnim mestom.

Ovaj Infostudov projekat osmišljen je i pokrenut sa namerom da se prepoznaju poslodavci koji imaju najbolje ukupne uslove za rad po mišljenju njihovih zaposlenih, kao i nagrade kompanije koje najviše vode računa o zadovoljstvu svojih zaposlenih. Na taj način javno se promovišu dobri primeri iz poslovne prakse u Srbiji a sami poslodavci se upoznaju sa stepenom zadovoljstva svojih zaposlenih, nakon čega mogu raditi na eventualnim unapređenjima njihovog položaja.

Opširnije o dobitnicima i deo atmosfere možete pogledati na zvaničnoj stranici.

Šta kažu rezultati istraživanja?

Rezultati pokazuju da su u kriznoj godini još viši zbirni rezultati nego pre krize što samo govori da su ovogodišnje kompanije učesnice brinule o zadovoljstvu zaposlenih u protekloj godini bez obzira na sve teškoće koje su imale u poslovanju.

Kada je ocenjivana Korporativna komunikacija, oko 5100 anketiranih zaposlenih relativno niže je ocenilo činjenicu da su nešto slabije upoznati sa radom drugih sektora, koliko se pitaju za mišljenje, koliko imaju uticaja na odluke koje se donose, koliko su upoznati sa poslovnim i finansijskim rezultatima preduzeća i koliko su upoznati sa problemima sa kojima se preduzeće suočava. Jedno od rešenja svakako može biti postizanje većeg stepena transparentnosti unutar kompanija.

Kod ocenjivanja organizacije posla i mogućnosti napredovanja na nivou svih preduzeća rezultati pokazuju da većina zaposlenih ocenjuje da je posao dobro organizovan i isplaniran, da uspevaju da urade posao do kraja radnog vremena i da mogu profesionalno da se usavršavaju. Ipak, zaposleni su manje zadovoljni u kojoj meri im poslodavci omogućavaju članstvo u strukovnim udruženjima, što nisu upoznati sa mogućnostima za prelazak sa jednog radnog mesta na drugo i što nisu uključeni u rešavanje bitnih problema.

Kod procenjivanja Međuljudskih odnosa i i lojalnost na nivou svih preduzeća većina zaposlenih oseća da su svi u službi istog cilja , imaju osećaj zajedništva i međuzavisnosti i lojalni su svom preduzeću. Ipak, zaposleni su manje uvereni da se prema svima postupa na isti način, primenjujući i poštujući iste standarde i da se u dovoljnoj meri organizuju aktivnosti koje unapređuju timski rad.

Kada su govorili o zadovoljstvu radnim mestom zaposleni svih preduzeća je zadovoljno kako im je radno mesto opremljeno i koliko se njihova znanja i sposbnosti koriste na toj poziciji. Zaposleni su manje zadovoljni kako su radna mesta vrednovana koliko im je omogućeno napredovanje sa svog radnog mesta.

Ko su bile kompanije učesnice?

U ovom jedinstvenom istraživanju analizirani su stavovi zaposlenih iz čitave Srbije a koji dolaze iz prijavljenih kompanija:AmRest d.o.o., Apatinska pivara Apatin d.o.o., Asseco SEE, AstraZeneca UK Limited, City Records, CMC-Closer Marketing Club, Coca-Cola HBC, Delta Automoto d.o.o., Delta Generali Osiguranje a.d.o., DHL International Beograd d.o.o. (DHL Express), Eminent d.o.o., Erste Bank a.d., Gerontološki Centar Subotica, Gowi d.o.o., GP Auto Shop d.o.o., Grand Casino d.o.o., Hahn+Kolb d.o.o., HintTech, Marfin Bank a.d., Metro Cash & Carry d.o.o., Microsoft software d.o.o., Navigator d.o.o., NS Plakat d.o.o., Office Shoes d.o.o., Opportunity bank a.d., PiN Computers, PSTech d.o.o., Razvojna banka Vojvodine a.d., S-Leasing d.o.o., Societe Generale Banka, Sport Vision d.o.o., Swiss Production TRS, Tojo d.o.o., Transportšped a.d., Vip mobile d.o.o.

Posao u Inspira grupi

Pogledaj kako je raditi kod nas i konkuriši na neku od otvorenih pozicija, stipendiju ili praksu.

Upoznaj nas bolje