Priče iz Inspira grupe

Upoznaj naš tim. Ovo su priče naših zaposlenih.

Људи жељни знања

Инфостуд послује преко интернета, у веома динамичним условима. Највећа снага Инфостуда су заправо запослени који су веома флексибилни и отворени, који учење и усавршавање виде као неминовност, али и своју жељу и избор.

Колико се у Инфостуду посвећује пажња едукацији запослених?

Инфостуд послује преко интернета, у веома динамичним условима. Највећа снага Инфостуда су заправо запослени који су веома флексибилни и отворени, који учење и усавршавање виде као неминовност, али и своју жељу и избор. У таквим условима, едукација запослених није нешто што је нужно наметнуто од стране система, то је нешто што се дешава и на иницијативу самих запослених. Наиме, у питању су људи који су свесни да им едукација и додатно усавршавање могу значајно помоћи у послу, али и у приватном животу. Дакле, Инфостуд посвећује велику пажњу планирању и реализацији обука јер је то у складу са вредностима фирме, потребама бизниса, као и жељом и интересовањем запослених.

Какве могућности обуке, усавршавања и напредовања имају запослени у Инфостуду?

Да ли бисте се похвалили неким посебним бенефицијама које им пружате или начином мотивације? У прилици када уводимо новог члана тима у посао, поред иницијалне обуке, постоји одређени сет обука који новозапослени треба да прођу. Те обуке су у складу са потребама бизниса и описом посла новозапосленог. Након тога, обука запосленог прераста у један заједнички пројекат ХР сектора, менаџера и самог запосленог. То је свакако нешто о чему се много прича и неминовна је отвореност све три стране. Постоји више канала едукације којима се служимо. У питању су разни семинари, тренинзи, конференције. Све чешће запослени одлазе на обуку у иностранство. У иностранству проналазимо обуке које су ретке у Србији или их готово нема, а у складу су са даљим развојем наших запослених. То је нешто што их посебно радује. ?

Колико је битно пре спровођења конкретног едукативног програма објаснити запосленима како се то уклапа у њихов даљи развој, како на њиховом личном плану тако и у смислу даљег развоја компаније?

Пре реализације конкретног едукативног програма, веома је важно разговарати са запосленим о самом програму. Тим разговором постижемо два циља. Први је да запосленом приближимо виђење компаније по питању обуке, у смислу очекивања и ефеката на развој запосленог као и на допринос пословању. А други циљ је да чујемо која су очекивања запосленог по питању конкретног програма, као и колико се то уклапа у визију његовог даљег професионалног и личног развоја. Веома је важно да смо на истој линији и да смо усаглашени са запосленим по питању свега што радимо.

Да ли је спровођење развојних програма и начин да се задрже таленти?

У Инфостуду талентима сматрамо све оне који желе и воле да уче. У том контексту, тренинг и развојни програми су свакако начин да привучемо и задржимо баш такве људе.

Који су највећи изазови у управљању људским потенцијалима у Инфостуду?

Један од највећих изазова у управљању људским потенцијалима јесте свакако обука и развој запослених. Инфостуд је група сајтова и бизниса који се налазе у различитим фазама развоја и имају различиту тематику. Оно што окупља све наше запослене јесу вредности које негујемо унутар компаније, и које су и приватно блиске запосленима. Једна од вредности се везује за учење и константно усавршавање. Када у тиму имате 106 људи жељних знања, који активно прате нове трендове у оквиру својих области и шире, то је онда велики задатак за сектор људских ресурса.

Спроводите и избор за Најбољег послодавц у Србији. Колико се, годинама уназад, едукација запослених помиње као један од битних фактора задовољства запослених?

Едукација је свакако веома битан фактор задовољства запослених и заслужује пажњу компанија без обзира на делатност којом се компанија бави. Свакако је важан критеријум приликом избора Најбољег послодавца, али није једини.

Posao u Inspira grupi

Pogledaj kako je raditi kod nas i konkuriši na neku od otvorenih pozicija, stipendiju ili praksu.

Upoznaj nas bolje