Priče iz Inspira grupe

Upoznaj naš tim. Ovo su priče naših zaposlenih.

Saradnja HR i PR sektora

PR sektor i HR sektor Infostuda se konstantno trude da kroz različite aktivnosti rade na negovanju dobre komunkacije među zaposlenima, jačem povezivanju tima i povećanju zadovoljstva zaposlenih na radnom mestu. Evo nekoliko konkretnih primera iz prakse koje na ovom planu sprovodimo.

Iako se u svom radu PR obraća i deluje na različite ciljne javnosti, jedan od aspekata koji zavređuje posebnu pažnju su zaposleni u kompaniji. Snaga i korporativna kultura jedne organizacije se najbolje vide na osnovu stava zaposlenih prema kompaniji, njenoj misiji, strategiji, rukovodstvu, i svojim kolegama, a i na osnovu poverenja u sebe, svoj proizvod ili uslugu, kao i organizaciju kojoj pripadaju. PR sektor i HR sektor Infostuda se konstantno trude da kroz različite aktivnosti rade na negovanju dobre komunkacije među zaposlenima, jačem povezivanju tima i povećanju zadovoljstva zaposlenih na radnom mestu. Evo nekoliko konkretnih primera iz prakse koje na ovom planu sprovodimo.

Godišnje predavanje o istoriji Infostuda

Svake godine se za sve nove kolege u Infostudu organizuje uvodno predavanje o razvojnom putu Infostuda. Na tom predavanju im predstavljamo kako je Infostud napredovao i rastao, koliko je za uspeh kompanije bitna dobra ideja, ali i koliku važnost kreativnost, sposobnost i predanost zaposlenih imaju za uspeh same kompanije. Verujemo da na taj način nove kolege lakše uklapaju u kolektiv i stiču širu sliku o važnosti svake pojedinačne pozicije za dalje napredovanje i širenje firme.

Godišnje Infostudove žurke

Verujemo da nam neformalna druženja i susreti mimo radnog vremena u velikoj meri pomažu da bolje razumemo i bolje sarađujemo na radnom mestu. Iz tog razloga svake godine jedan od sektora unutar firme ima zadatak da organizuje ili novogodišnju žurku ili letnji roštilj i iznenadi ostale kolege sa tematikom žurke. Imamo sreću da je svaki ovakav događaj potpuno različit u odnosu na prethodni i da nosi pečat kolega koji su ga organizovali, pa smo do sada uživali i u maskenbalima, svirkama benda koji čine zaposleni Infostuda, igrama bez granica, itd.

Redovni sistematski pregledi za zaposlene

Usled brzog tempa života i svakodnevnih obaveza često zanemarujemo svoje zdravstveno stanje i dešava nam se da nam je briga o sebi nekada na poslednjem mestu na listi prioriteta. Smatramo da je u interesu i Infostuda i naših zaposlenih da se detaljnije pozabavimo ovom temom tako da svake godine organizujemo sistematski pregled za svoje zaposlene na kom imaju prilike da obave redovne analize i provere svoje opšte zdravstveno stanje.

Dotacije za jaslice za decu zaposlenih

Ne brinemo se za podmladak jer u Infostudu imamo preko 30 dece. Infostud želi da podrži mlade roditelje koji rade i da im pomogne da uz svoju karijeru razvijaju i porodicu. Iz tog razloga je za roditelje sa malom decom obezbeđena beneficija u vidu pokrivanja 50% mesečnih troškova boravka dece u jaslicama.

Slavimo svaki uspeh

Pošto se potpuno predajemo svakom projektu i zadatku na kom radimo, verujemo da se svaki uspeh mora proslaviti i obeležiti. Po završetku svakog uspešnog projekta častimo se kolačima, a beogradska kancelarija Infostuda organizuje „zajednički doručak“ koji kolege svakog meseca pripremaju jedni za druge.

Sektorska druženja

Iako smo u poslu redovno upućeni jedni na druge, pravilo Infostuda je da se svaki sektor bar jednom godišnje organizuje neformalno sektorsko druženje. Tim se na taj način zbližava i upoznaje, jača se međusobna povezanosti i upućenosti jednih na druge. Sadržaj i aktivnosti se biraju u zavisnosti od interesovanja i sklonosti tima i do sada smo imali različita tematska druženja: kuglanje, partije paint ball-a, svirke, izlete i sl.

Briga o radnom prostoru

Infostud čini preko sto ljudi i u takvim uslovima je bitno razviti svest i odgovornost za izgled i urednosti i radnog prostora i zajedničkog prostora. Na nivou firme svake nedelje se smenjuju dežurni koji vode brigu o čistoći i urednosti naših kancelarija, opominju zaboravne kolege i trude se da nas svakog jutra dočekaju uredne prostorije i stimulativan prostor za rad.

Na nivou firme postoji kuhinjski i kancelarijski bonton, a zaposleni u beogradskoj kancelariji Infostuda su se saglasili da se uvede pravilo da se za svako kršenje bontona zaboravni kolega „kažnjava“ sa 20 dinara koji se prilaže u zajednički palačinka fond iz koga se kasnije častimo.

Fizička aktivnost i Fruškogorski maraton

Svim kolegama koji žele da se redovno bave fizičkom aktivnošću, Infostud je obezbedio mesečnu članarinu u fitnes centru, kao i pravo na posetu wellness centru. Osim toga, na nivou kompanije se jednom godišnje organizuje odlazak na Fruškogorski maraton, što je preraslo u tradicionalno okupljanje i druženje na koje smo izuzetno ponosni.

Obuke i usavršavanja

Infostud ohrabruje svoje zaposlene u želji da napreduju i usavršavaju se. Tokom godine svi popunjavaju upitnik o obukama na koje bi želeli da idu u skladu sa sopstvenim sklonostima i potrebama radnog mesta, a firma se trudi da izađe tim zahtevima u susret. Često zaposleni organizuju različita predavanja jedni za druge, na kojima prenose svoja nova znanja i iskustva na koje su tokom rada naišli. Osim toga, moguće je pohađati i kurseve engleskog jezika, a firma podržava i sve studente da svoje fakultete privedu kraju.

Posao u Inspira grupi

Pogledaj kako je raditi kod nas i konkuriši na neku od otvorenih pozicija, stipendiju ili praksu.

Upoznaj nas bolje