Priče iz Inspira grupe

Upoznaj naš tim. Ovo su priče naših zaposlenih.

Сарадња ХР и ПР сектора

ПР сектор и ХР сектор Инфостуда се константно труде да кроз различите активности раде на неговању добре комункације међу запосленима, јачем повезивању тима и повећању задовољства запослених на радном месту. Ево неколико конкретних примера из праксе које на овом плану спроводимо.

Иако се у свом раду ПР обраћа и делује на различите циљне јавности, један од аспеката који завређује посебну пажњу су запослени у компанији. Снага и корпоративна култура једне организације се најбоље виде на основу става запослених према компанији, њеној мисији, стратегији, руководству, и својим колегама, а и на основу поверења у себе, свој производ или услугу, као и организацију којој припадају. ПР сектор и ХР сектор Инфостуда се константно труде да кроз различите активности раде на неговању добре комункације међу запосленима, јачем повезивању тима и повећању задовољства запослених на радном месту. Ево неколико конкретних примера из праксе које на овом плану спроводимо.

Годишње предавање о историји Инфостуда

Сваке године се за све нове колеге у Инфостуду организује уводно предавање о развојном путу Инфостуда. На том предавању им представљамо како је Инфостуд напредовао и растао, колико је за успех компаније битна добра идеја, али и колику важност креативност, способност и преданост запослених имају за успех саме компаније. Верујемо да на тај начин нове колеге лакше уклапају у колектив и стичу ширу слику о важности сваке појединачне позиције за даље напредовање и ширење фирме.

Годишње Инфостудове журке

Верујемо да нам неформална дружења и сусрети мимо радног времена у великој мери помажу да боље разумемо и боље сарађујемо на радном месту. Из тог разлога сваке године један од сектора унутар фирме има задатак да организује или новогодишњу журку или летњи роштиљ и изненади остале колеге са тематиком журке. Имамо срећу да је сваки овакав догађај потпуно различит у односу на претходни и да носи печат колега који су га организовали, па смо до сада уживали и у маскенбалима, свиркама бенда који чине запослени Инфостуда, играма без граница, итд.

Редовни систематски прегледи за запослене

Услед брзог темпа живота и свакодневних обавеза често занемарујемо своје здравствено стање и дешава нам се да нам је брига о себи некада на последњем месту на листи приоритета. Сматрамо да је у интересу и Инфостуда и наших запослених да се детаљније позабавимо овом темом тако да сваке године организујемо систематски преглед за своје запослене на ком имају прилике да обаве редовне анализе и провере своје опште здравствено стање.

Дотације за јаслице за децу запослених

Не бринемо се за подмладак јер у Инфостуду имамо преко 30 деце. Инфостуд жели да подржи младе родитеље који раде и да им помогне да уз своју каријеру развијају и породицу. Из тог разлога је за родитеље са малом децом обезбеђена бенефиција у виду покривања 50% месечних трошкова боравка деце у јаслицама.

Славимо сваки успех

Пошто се потпуно предајемо сваком пројекту и задатку на ком радимо, верујемо да се сваки успех мора прославити и обележити. По завршетку сваког успешног пројекта частимо се колачима, а београдска канцеларија Инфостуда организује „заједнички доручак“ који колеге сваког месеца припремају једни за друге.

Секторска дружења

Иако смо у послу редовно упућени једни на друге, правило Инфостуда је да се сваки сектор бар једном годишње организује неформално секторско дружење. Тим се на тај начин зближава и упознаје, јача се међусобна повезаности и упућености једних на друге. Садржај и активности се бирају у зависности од интересовања и склоности тима и до сада смо имали различита тематска дружења: куглање, партије паинт балл-а, свирке, излете и сл.

Брига о радном простору

Инфостуд чини преко сто људи и у таквим условима је битно развити свест и одговорност за изглед и уредности и радног простора и заједничког простора. На нивоу фирме сваке недеље се смењују дежурни који воде бригу о чистоћи и уредности наших канцеларија, опомињу заборавне колеге и труде се да нас сваког јутра дочекају уредне просторије и стимулативан простор за рад.

На нивоу фирме постоји кухињски и канцеларијски бонтон, а запослени у београдској канцеларији Инфостуда су се сагласили да се уведе правило да се за свако кршење бонтона заборавни колега „кажњава“ са 20 динара који се прилаже у заједнички палачинка фонд из кога се касније частимо.

Физичка активност и Фрушкогорски маратон

Свим колегама који желе да се редовно баве физичком активношћу, Инфостуд је обезбедио месечну чланарину у фитнес центру, као и право на посету wеллнесс центру. Осим тога, на нивоу компаније се једном годишње организује одлазак на Фрушкогорски маратон, што је прерасло у традиционално окупљање и дружење на које смо изузетно поносни.

Обуке и усавршавања

Инфостуд охрабрује своје запослене у жељи да напредују и усавршавају се. Током године сви попуњавају упитник о обукама на које би желели да иду у складу са сопственим склоностима и потребама радног места, а фирма се труди да изађе тим захтевима у сусрет. Често запослени организују различита предавања једни за друге, на којима преносе своја нова знања и искуства на које су током рада наишли. Осим тога, могуће је похађати и курсеве енглеског језика, а фирма подржава и све студенте да своје факултете приведу крају.

Posao u Inspira grupi

Pogledaj kako je raditi kod nas i konkuriši na neku od otvorenih pozicija, stipendiju ili praksu.

Upoznaj nas bolje