Vesti

Donosimo novosti iz Inspira grupe.

Kako je jednog petka Infostud grupa postala Inspira grupa

  • Početna
  • Vesti
  • Kako je jednog petka Infostud grupa postala Inspira grupa

Rebrending projekti spadaju među najzahtevnije, iziskuju veći angažman agencije koji se retko kada može meriti sa klasičnim pristupom komunikacionim kampanjama. Iako količina resursa uposlenih na rebrendingu, kao i količina stresa, prevazilaze ono na šta smo u redovnom poslu navikli, ovim projektima se kreativne agencije često raduju. Razlog verovatno leži u činjenici da time agencija učestvuje u bitnom momentu u istoriji tog brenda koji nije tako prolazan i sklon zaboravu kao što su redovne komunikacione aktivnosti.

I agencija Friday je sa istim tim žarom pristupila projektu rebrending-a jedne od najvećih internet kompanija u regionu – Infostud grupi. A kako je dizajn sprint kao jedan od njihovih glavnih alata pomogao da kroz ceo proces se prođe bez sedih vlasi, kidanja živaca i probijanja rokova, pričaju nam Branislava Gajić Stanojević, osnivač i suvlasnik Inspira grupe, i Đorđe Janković, partner i kreativni direktor agencije Friday Finally.

Kada i kako se stvorila potreba za novim imenom Infostud grupe?

Branislava: Potreba se stvorila pre dosta godina, jer smo iz 1-2 biznisa prerasli u grupu biznisa, a ljudi su nastavljali da nas percipiraju prvenstveno kao sajt za zapošljavanje, a neki čak još uvek i kao sajt za studente. Taj problem nije bio akutan pa smo dugo i živeli sa njim, ali vremenom je rastao. I porasla je naša potreba da u nekim ciljnim grupama, poput IT zajednice i u privrednim krugovima, budemo prepoznati kao grupa biznisa, a ne kao jedan sajt. Takođe, imali smo malo i zbrku u brendiranju jer je Infostud grupa imala svoje kampanje i ciljeve promocije i brendinga, a isto je imao i naš sajt za zapošljavanje, popularno poznat kao Infostud, i bilo je zahtevno usklađivati ta dva, a na momente je stvaralo i tenzije. Tako da, kad se stvorila saglasnost da je kucnuo momenat da rešimo taj problem, izdvojili smo vreme i zagrizli ovu temu.

Koliko je trajao dizajn sprint na temu novog imena Infostud grupe?

Đorđe: Zbog metodologije najčešće praktikujemo da dizajn sprint traje 5 dana, od ponedeljka do petka, ali bilo je i situacija u kojima je sprint trajao kraće. Tema osmišljavanja novog imena Infostud grupe okupila je deset sprintera koji su se četiri dana bavili kreativnim rešavanjem problema. Prostor u kom se sprint održava igra bitnu ulogu u procesu, pa nas je to što smo dva dana proveli u Beogradu, a dva u Subotici, dodatno motivisalo. Tokom rebrending-a Infostud grupe prošli smo mnogo faza, ali je sigurno najznačajnija bila dizajn sprint faza tokom koje smo potvrdili neophodnost promene imena kako bi se rešili izazovi u komunikaciji svih biznisa grupe, a zatim odredili strateške pravce u kojima novo ime treba da se kreće, generisali predloge naziva, izabrali favorite i pripadajuće prototipove novog vizuelnog identiteta. Baš u petak naziv Inspira izabran je za jednog od favorita koji će par meseci kasnije ugledati svetlost dana. Ceo proces je bio zabavan i dinamičan, a sa opipljivim rezultatom i uspešno lansiranom rebrending kampanjom dobili smo sjajan epilog sprinta koji ćemo pretočiti u studiju slučaja. Za Friday ovo je bio školski primer dobro vođenog dizajn sprinta i benčmark kako bi proces trebalo da izgleda.

Zašto Inspira grupa?

Đorđe: Da bismo razumeli zašto baš Inspira, moramo prvo biti svesni značaja koji ova Grupa ima za svaki od svojih pojedinačnih biznisa. U pitanju je kompanija koja predstavlja digitalnog saputnika svojim korisnicima, saputnika koji im kroz život pomaže digitalnim alatima i platformama, vodeći računa da pred sobom u svakom trenutku imaju izbor kada su u pitanju bitne odluke iz različitih sfera života: edukacija, zaposlenje, stanovanje, osiguranje, prevozno sredstvo, itd. Suština je bila naći predlog koji će svojim imenom i vizuelnim identitetom obuhvatiti sve oblasti poslovanja i pružiti nadahnuće u bitnim životnim koracima. To je Inspira, formirana kao sinteza tipografskog znaka slova „i“, tj. njegove tačke i varnice/izdanka koji nastaju iz te tačke. Varnica predstavlja inovaciju, rast i promenu. Odstupanje od stereotipa i novu perspektivu gledanja na stvari. Inspira daje stabilnost, ali nije kruta, njeno poslovanje je sigurno – otuda čvrst i oštar tip slova, koji se uvek modifikuje, usavršava, menja.

Zašto je važan proces zajedničkog kreiranja klijenta i agencije?

Branislava: Pre angažovanja agencije, mi smo već interno uradili dosta analiza. Međutim, mislim da je učešće Friday-a bilo izuzetno važno i da je upravo važno što je to bila zajednička kreacija. Ja ne verujem da bismo samo prepuštanjem celog procesa u ruke konsultanta ili nekoga sa strane dobili skroz ono što želimo niti bi nama bilo prirodno stajati po strani dok neko drugi mućka formule i pravi recepte za nov identitet nečega što ste vi iznedrili i gradili 22 godine. Sa druge strane, uključivanje agencije tj. eksternog igrača nas je vrlo usmerilo – dalo jasan i definisan proces, dalo konkretne smernice, a takođe nam je dalo i svež pogled sa strane jer smo znali povremeno da upadamo suviše u neke naše interne dileme, detalje i da nekad ne vidimo drvo od šume. Takođe, kreativnost ekipe Friday-a, kao i Đorđev senzibilitet za biznis potrebe, su nam ulivali sigurnost jer nam je bilo važno da znamo da smo uradili (skoro) sve što smo mogli i da smo izabrali zaista najbolje ime.

Izvor: Marketing mreža

Posao u Inspira grupi

Pogledaj kako je raditi kod nas i konkuriši na neku od otvorenih pozicija, stipendiju ili praksu.

Upoznaj nas bolje