Политика приватности

1. Датуми издавања обавештења о обради података о личност

25. октобар 2022.

2. Сврха обавештења о обради података о личности

Овим Обавештењем о обради података о личности корисника (у даљем тексту: Обавештење) информишу се корисници inspiragrupa.com сајта (у даљем тексту: Сервис) о свим релевантним информацијама које се тичу обраде података о личности корисника.

Имајући у виду законску регулативу из области приватности личних података физичких лица, првенствено Закон о заштити података о личности (у даљем тексту: ЗЗПЛ), веома нам је битно да пажљиво прочитате ово Обавештење, како бисте били упознати са врстама податка о личности које најчешће обрађујемо, у које сврхе обрађујемо ваше личне податке, ко има приступ вашим подацима, а посебно како бисте били упознати са вашим правима у погледу обраде личних података.

Ми водимо рачуна о заштити ваших личних података и у потпуности подржавамо права вас као Корисника која предвиђа ЗЗПЛ. Податак о личности је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета.

Питања, притужбе, захтеве и додатне информације око Обавештења о приватности, заштите података о личности и остваривања ваших права можете остварити слањем на следећу е-маил адресу info@inspiragrupa.com.

3. О нама

Сервис представља услугу информационог друштва коју пружа ИНФОСТУД 3 ДОО СУБОТИЦА, Владимира Назора 7, 24000 Суботица, Република Србија, матични број: 20175095, ПИБ: 104505119 (у даљем тексту: Компанија). Стога у овом Обавештењу „ми“ и „наши“ упућује на Компанију.

Коришћењем услуга Сервиса пружате нам информације, од којих су неке и ваши лични подаци. У зависности од сврхе, ваше податке обрађујемо у својству руковаоца. Руковалац је субјекат који самостално или са другим субјектима одређује сврху и начин обраде података о личности. Молимо вас да се пре упознавања са садржином Обавештења, претходно упознате и са садржином Услова коришћења Сервиса.

4. Правни основ обраде

За неке сврхе обраде, ваше личне податке обрађујемо на основу вашег пристанка за обраду података о личности уз претходно обавештавање о свим битним аспектима обраде. Битно је да знате да пристанак у било ком моменту и без образложења можете повући, што за последицу има престанак даље обраде.

Такође, у неким ситуацијама имамо легитиман интерес за обраду ваших података, као нпр. када је обрада неопходно у сврху спречавања превара или евентуалних злоупотреба. Можемо да обрађујемо ваше личне податке уколико то од нас закон захтева. Такође, можемо да обрађујемо ваше личне податке уколико је обрада неопходна у циљу заштите ваших животних интереса. Уколико обрађујемо ваше личне податке када то од нас закон захтева или у циљу заштите ваших животних интереса, обавестићемо вас о томе.

5. Сврха обраде, период и подаци које обрађујемо

Све податке које тражимо од вас, прикупљамо за тачно одређену сврху, о чему ћете увек бити јасно обавештени. Основне сврхе прикупљања и обраде података јесу омогућавање пружања услуге информационог друштва. Приликом остављања података у “newsletter” форму, они се прикупљају како бисмо вам на адекватан начин испоручили “newsletter”.

Основ обраде је уговор, прихватањем Услова и правила ступате у уговорни однос са нама. Пружање информација и побољшање корисничке услуге.

Корисник овом приликом даје сагласност да се његови лични подаци користе у циљу пружања што релевантнијих информација и што боље корисничке услуге везано за inspiragrupa.com сајт.

Ваше податке о личности чувамо за време колико је потребно ради остварења конкретне сврхе, или пак до момента опозива датог пристанка, односно до истека временског периода на који сте нам дали пристанак за обраду, након чега се подаци бришу или се чине непрепознатљивим. Изузетно, ваше податке можемо чувати и након повлачења пристанка или испуњења сврхе, у ситуацијама када је то неопходно ради извршења наше законске обавезе или ради подношења, остваривања или одбране правног захтева.

Обрађујемо личне податке да би корисницима омогућили услугу и функционалности које нуди Сервис, да би измерили употребу и унапредили Сервис, заштитили кориснике и омогућили им неометано коришћење сајта уз пружање подршке корисничког сектора. Више детаља о сврхама и времену обраде ваших информација се налази у наставку текста.

6. Наш легитимни интерес

Како бисмо остварили нашу пословну сврху, обрађујемо ваше личне податке на основу легитимног интереса. Наравно,то радимо само уколико ваш интерес или ваша основна права и слободе не претежу над нашим легитимним интересом. Легитимни интерес користимо како бисмо:

 • дијагностиковали техничке проблеме са Сервисом;
 • боље разумели вас као кориснике кроз ваше понашање, ваша интересовања и ваше склоности;
 • заштитили наше пословање и пружили подршку нашим корисницима;
 • тестирали и развијали нове производе и услуге и како бисмо побољшали постојеће.
 • Идентификовали и заштитили кориснике Сервиса и сам Сервис од преваре или нелегалних активности

Употребом Сервиса слажете се да одређени запослени у Сервису могу да вас контактирају на основу ваших контакт података које сте обезбедили како би вас упозорили на одређене неправилности и зарад дијагностиковања техничких проблема са Сервисом или у случају да постоји сумња да се дешавају одређене преварантске или нелегалне активности (нпр. хакерски напади, слање неприкладних фајлова, спам и слично) у циљу заштите од нежељених последица.

Основ обраде јесте наш легитимни интерес као власника Сервиса. У сврху заштите Сервиса, обрађују се подаци: понашање на сајту (веб странице које сте посетили), ИП адреса, информација о приступном уређају, претраживачу и оперативном систему и слично.

У сваком тренутку можете да изјавите приговор на овакву обраду ваших личних података на следећу е-маил адресу info@inspiragrupa.com. За више информација о вашим правима, упућујемо вас на секцију Ваша права у наставку.

7. Безбедност Ваших података

У циљу безбедности података које обрађујемо, увек настојимо да примењујемо неопходне стандарде у заштити података о личности, те да примењујемо све неопходне техничке, организационе и кадровске мере заштите у складу са захтевима важећег ЗЗПЛ, укључујући, али не ограничавајући се на: техничке мере заштите, мере заштите које се односе на физички приступ месту где су похрањени ваши подаци, мере заштите информационе безбедности ваших података у складу са важећом регулативом, и остале мере које су примерене обради и неопходне да би се обезбедила заштита конкретних података о личности. Трећа лица која обрађују податке такође имају обавезу да примењују све потребне техничке, организационе и кадровске мере.

8. Пренос личних података у друге државе

Поједини обрађивачи који могу да приступе личним подацима, имају седиште у страним земљама, и то пре свега у државама чланицама ЕУ односно у државама чланицама Конвенције Савета Европе 108. Изношење података у ове државе се врши на основу подразумеваног нивоа примерене заштите личних података у тим земљама, у складу са законом. Уколико поједини обрађивачи имају седиште изван горе поменуте групе земаља, изношење података би било могуће искључиво уз примену одредби члана 65. ЗЗПЛ којим се регулише пренос уз примену одговарајућих мера заштите.

9. Ваша права у вези са личним подацима које обрађујемо

 1. ТРАНСПАРЕНТНОСТ: Када нам остављате личне податке, транспарентно ћемо вас обавестити о сврси за који су нам одређени подаци потребни, ко користи ове податке, те ћемо вам пружити све остале информације релевантне за обраду ваших података (ово право је испуњено давањем на увид овог Обавештења).
 2. ПРАВО НА УВИД: Имате право да будете обавештени о томе да ли обрађујемо ваше податке о личности, те уколико их обрађујемо, имате право по основу извршеног увида да захтевате исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде. Како ваше личне податке ми обрађујемо као руковаоци- имате право од нас да добијете све информације о предметној обради.
 3. ПРАВО НА ИСПРАВКУ, ДОПУНУ И АЖУРИРАЊЕ: Подаци који се обрађују треба да буду тачни и потпуни. Имате право да се ваши нетачни лични подаци без непотребног одлагања исправе, односно непотпуни подаци допуне.
 4. ПРАВО НА БРИСАЊЕ: Имате право да ваши лични подаци буду обрисани у складу са ЗЗПЛ. Уколико је неопходно да и даље вршимо обраду како би извршили своје законске обавезе (нпр. Закон о рачуноводству и слично) или ради подношења, остваривања или одбране правног захтева, избрисаћемо само део података који нам више нису неопходни.
 5. ПРАВО НА ПРЕНОСИВОСТ: Уколико желите од нас (I) да добијете у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику личне податке које сте нам доставили приликом регистрације или (II) да пренесемо другом руковаоцу личне податке које сте нам доставили као руковаоцу, имате право да то тражите од нас, под условом да је обрада заснована на пристанку или уговору и да се обрада врши аутоматизованим путем.
 6. ПРАВО НА ОГРАНИЧЕЊЕ ОБРАДЕ: Имате право да тражите ограничење обраде ваших личних података у одређеним ситуацијама.
 7. ПРАВО НА ПРИГОВОР: Имате право да поднесете приговор на обраду ваших података о личности која се врши на основу легитимног интереса. 
 8. ПРАВО НА ОБРАЋАЊЕ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ: право подношења притужбе Поверенику за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности – Булевар краља Александра број 15, 11120 Београд, телефон: +38111 3408 900, е-маил: office@poverenik.rs.
 9. СВА ДРУГА ПРАВА ПРЕДВИЂЕНА ЗАКОНСКОМ РЕГУЛАТИВОМ: Лице на које се подаци односе може своја права остварити упућивањем захтева на маил адресу info@inspiragrupa.com.

Поводом остваривања горе наведених захтева, Компанија ће вам пружити све неопходне додатне информације, као и помоћ, у складу са условима и на начин прописан важећим ЗЗПЛ. Ваша права можете да остварите слањем захтева на следећу емаил адресу: info@inspiragrupa.com. На ваш захтев одговорићемо у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева. У случају сложености или великог броја захтева, могуће је да ће нам бити потребан додатан рок за одговор на захтев. Тај рок не може бити дужи од 90 дана и о томе ћемо вас посебно обавестити. Уколико је ваш захтев очигледно неоснован или се учестало понавља, можемо да га одбијемо или да наплатимо трошкове за његово остваривање. Сматра се да је учестало понављање када нам се обратите са захтевом за остварење неког од права више од једног пута у једној години. Уколико нам се обратите два или више пута у току једне године за исто право, одговорићемо на ваш захтев само уколико имате оправдан разлог.

10. Ко има приступ Вашим подацима – Примаоци

У зависности од конкретне сврхе, приступ појединим подацима о личности корисника могу да имају:

 • Запослени у Компанији, као и хонорарни и слични сарадници (који се обавезују на чување поверљивости података), само у мери у којој је то неопходно за потребе обраде.
 • Компанија, као део групације привредних друштава, може прослеђивати податке својим повезаним лицима, када је то неопходно и увек у оквиру нашег легитимног интереса и дефинисане сврхе.
 • Новоосновани ентитети или ентитет стицаоца власништва над Компанијом, уколико је Компанија укључена у спајање, припајање, куповину, продају удела или другу статусну промену.
 • Наши партнери, који за Компанију врше одређене послове обраде као обрађивачи, попут екстерних сарадника који нам пружају одређене услуге, као и софтверских компанија које израђују и одржавају софтвере у којима се похрањују подаци.
 • Изузетно, подаци о личности се могу достављати и надлежним државним органима, уколико је то законска обавеза Руковаоца, и то само у мери у којој је то неопходно за остваривање конкретне законске обавезе.
 • Било којем другом примаоцу када је разумно неопходно, нпр. у случају опасности по живот.

Сви примаоци су обавезни да предузму одговарајуће техничке, организационе и кадровске мере како би заштитили ваше личне податке. У ситуацијама када смо ми руковаоци и обраду података по нашем налогу ради неко треће правно лице као обрађивач, уговором регулишемо односе са обрађивачима, којима се регулишу сви битни аспекти обраде података о личности као и мере заштите.

Листа обрађивача:

 • Google Ireland Ltd (Ирска)
 • Facebook Ireland Limited (Малта)
 • Zoho (САД)

11. Пристанак и опозив пристанка

Уколико сте нам дали пристанак за обраду, можете га опозвати у било ком тренутку. У случају да опозовете пристанак, престајемо са даљом обрадом ваших личних података и бришемо те личне податке у најдужем року од 90 дана од дана када сте послали опозив пристанка. Опозив пристанка је бесплатан и можете да га проследите на следећу емаил адресу info@inspiragrupa.com.

12. Полиса веб-сајта

Користимо различите технологије на нашем сајту, неке од њих сами контролишемо (прве стране), а неке контролишу друге организације (треће стране).

Технологије које користимо укључују (али се не ограничавају) на колачиће и скрипте. Неке од њих су неопходне за функционисање овог веб сајта и за наше разумевање вашег коришћења веб сајта. Такође, користимо те технологије у маркетиншке и друге сврхе, као што је описано доле.

Коришћење колачића омогућава неке функционалности нашег сајта, као и ваше боље корисничко искуство. У циљу пружања боље корисничке услуге, наш сајт користи одређене екстерне скрипте као што су Google Analytics, Firebase, Facebook Pixel, Google Ads и слично, које могу прикупљати неке од ваших личних података.

13. Завршне одредбе

Ово је последња верзија Обавештења (25. откобар 2022. године).

Ово Обавештење је подложно променама. Уколико се ово Обавештење мења или допуњује, унећемо датум последње верзије документа.